Σε περίπτωση λάθους συνταγογογράφησης από τον Ιατρό, τι γίνεται;

Η συνταγή δεν διορθώνεται και δεν εκτελείται. Ο ιατρός θα πρέπει να ακυρώσει την παλαιά και να εκδώσει νέα συνταγή.

Advertisements

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το σύστημα δεν έχει καμία σχέση και ούτε αντικαθιστά ή υποκαθιστά οποιαδήποτε υπηρεσία σας παρέχουν τα μηχανογραφικά πακέτα λογισμικού που έχετε για την αποθήκη σας και την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης.

Γιατί κάνουμε δύο αναγνώσεις σε κάθε φάρμακο και τι σημαίνουν;

Η μία είναι η εμπορική ονομασία και συσκευασία του φαρμάκου και η δεύτερη είναι ο μοναδικός σειριακός αριθμός που έχει κάθε εμβαλάγιο. Έτσι ταυτοποιείται η χορήγηση του συγκεκριμένου εμβαλαγίου ώστε εάν ξαναχρησιμοποιηθεί να ενημερωθούν οι υπεύθυνοι ελεγκτικοί μηχανισμοί.

Πως προστατεύεται από ιούς η εφαρμογή;

Η εφαρμογή δεν κινδυνεύει από προσβολή ιού που έχει το σύστημά σας. Φιλοξενείται στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Η προστασία από ιούς αφορά μόνο την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του υπολογιστή σας και είναι δική σας ευθύνη.